ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE

Jelen dokumentum tartalmazza a RacingNet Webmester Kft. mint üzemeltető (a továbbiakban: "Üzemeltető") által üzemeltetett racingbazar.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető termékek vásárlóira (a továbbiakban: „Vásárló”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF az Üzemeltető honlapján keresztül, a Vásárlókra vonatkozó feltételeket tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Az Üzemeltető adatai

Név: RacingNet Webmester Informatikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A 2/4
Cégjegyzékszám: 09 09 015631
Adószám: 12945771-2-09
E‐mail: info@racingbazar.hu
Telefon: +36 20 3 777 222

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: RACKFOREST KFT.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@rackforest.hu

2. A regisztráció menete

A Honlap tartalma elérhető a Vásárlók számára regisztráció nélkül is.

3. Vásárlás

A honlapon vásárolni, a termékek között böngészve lehetséges. A kiválasztott termék adatlapján olvashatóak a termék jellemzői, szállítási és átvételi módok, illetve a Hirdető elérhetőségei. A megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a Honlapon keresztüli üzenetküldéssel lehetséges felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval.

4. Ajánlatkérés

A honlapon lehetőség van arra, hogy konkrét alkatrész esetén, az adatok megadását követően, a Honlapon elérhető Partnerek mindegyikéhez eljusson a keresett alkatrész. Amennyiben valamely Partner rendelkezik a keresett alkatrésszel, az ajánlatkérés során megadott elérhetőség valamelyikén felkeresik Vásárlót.

5. Felelősség

Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a honlapon közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

A honlapon a megvásárolható termékek mellett található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget - Azok a Hirdetők által kerülnek elhelyezésre.

A Vásárló a szavatossági, jótállási, garancia és egyéb a megvásárolt termékkel összefüggésben felmerült bárminemű igényével a Hirdetőhöz, mint forgalmazóhoz fordulhat, aki köteles az igény megvizsgálására, illetve orvoslására. Hirdető, a Vásárló ilyen jellegű igényeinek orvoslására, teljesítésére Üzemeltetőt nem kötelezheti.

Üzemeltető a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Üzemeltető felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más Üzemeltető által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. Az Üzemeltetőnek fel nem róható, illetve más Üzemeltető közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért az Üzemeltetőt nem terheli felelősség.

Továbbá Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Üzemeltető kizárja felelősségét:

 • a Honlapon elérhető Termékek minőségével, jogszabályi megfelelőségével kapcsolatban,
 • a Hirdető által tanúsított magatartással kapcsolatban,
 • mindazon károk tekintetében, amelyek a Honlapon a Hirdetők közlése nyomán elhelyezett anyagokból származnak (pl.: hibás műszaki paraméterek), beleértve a harmadik félnek okozott károkat is,

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Hirdetők és Vásárlók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Vásárló mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, hirdetésért, ideértve a tartalom, hirdetés által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel.

6. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő előzetes tájékoztatás mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

7. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Üzemeltető a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak. A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 11. 25.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HIRDETŐK RÉSZÉRE

Jelen dokumentum tartalmazza a RacingNet Webmester Kft. mint üzemeltető (a továbbiakban: "Üzemeltető") által üzemeltetett racingbazar.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető online hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevevőire (a továbbiakban: „Hirdető”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF az Üzemeltető honlapján keresztül, a Hirdetők által igénybe vehető szolgáltatás feltételeit tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Az Üzemeltető adatai

Név: RacingNet Webmester Informatikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A 2/4
Cégjegyzékszám: 09 09 015631
Adószám: 12945771-2-09
E‐mail: info@racingbazar.hu
Telefon: +36 20 3 777 222

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: RACKFOREST KFT.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@rackforest.hu

2. A Regisztráció menete

A Honlap tartalma elérhető bármely Hirdető számára, regisztráció nélkül is, azonban bizonyos részérei csak regisztrált Hirdetők számára érhető el, ahogyan előfizetői csomagra is csak regisztrált hirdetők fizethetnek elő.

Hirdető egyaránt lehet Fogyasztó azaz magánszemély és Vállalkozás is.

Regisztrálni az oldal jobb felső részében található „Bejelentkezés/Regisztráció” gombra kattintva lehetséges. A regisztrációhoz az email cím, becenév és jelszó megadása szükséges.

A regisztrációt követően az „Admin Menü” -n belül adhatók meg a további fiókadatok, tekinthetőek át a további aktivitások.

3. Hirdetésfeladás

A Honlapon tetején található „Hirdetés feladása” gombra kattintva kiválasztható, hogy milyen terméket kíván a Hirdető hirdetni.

A Honlapon tilos olyan termékek hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; hamis, vagy hamisított termék; hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék; olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait; szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére; az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál; kitöltetlen garancialevél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke vagy -matrica; pornográf tartalom vagy szolgáltatás.

A hirdetést feladásához 4 lépésben szükséges adatokat kitöltenie a Hirdetőnek:

1. lépés: leírás, alapadatok megadása, mint pl. gyártási év, modell, ár

A hirdetésnek tartalmaznia kell egy rövid leírást a hirdetett termékről vagy szolgáltatásról, azt részletesen be kell mutatnia, a hirdetés szövegének kifejezetten erről kell szólnia. Egy hirdetés csak egy terméket vagy szolgáltatást tartalmazhat. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor Hirdető több terméket közösen, egy csomagként egy adott áron hirdet, vagy csereként ajánl. Minden más esetben Üzemeltető moderálja a hirdetést, felszólítja Hirdetőt, hogy a hirdetésben szereplő termékeket, szolgáltatásokat külön hirdesse meg az Honlapon.

Tilos másik hirdetési vagy aukciós oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben. Más típusú oldalakra mutató linkeket viszont Hirdető elhelyezhet a hirdetésben, azoknak azonban a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk.

A Honlapon csak egyszer szerepelhet egy adott Hirdető által feltöltött hirdetés. Ha valami okból Hirdető a termék újra feladásáról dönt, akkor ezen esetben az előző ugyanolyan tartalmú hirdetést köteles törölni. Az oldalon tilos az azonos tartalmú hirdetések többszöri feladása!

2. ár megadása

Hirdető köteles feltüntetni a meghirdetni kívánt termék eladási árát. Valótlan ár megadása esetén, az üzemeltető a megtévesztő hirdetéseket előzetes értesítés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

3. fényképek feltöltése

A Honlapon tilos a hirdetéshez olyan képeket feltölteni mely nincs összhangban a hirdetés címével, leírásával. Illetve tilos olyan képeket feltölteni, melyek nem odaillő, pornográf tartalommal rendelkeznek, akciót, garanciát vagy egyéb szolgáltatásokat tartalmaznak. Az ilyen képeket moderátoraink azonnal törlik.

Hirdető a hirdetéshez feltöltött képeket nem manipulálhatja, azokra hirdetést, ábrát vagy egyéb reklámot nem helyezhet el, vagy kiemelésre alkalmas keretet, feliratot nem helyezhet el, illetve ilyen tartalmú képeket (például akciót, vagy garanciát hirdető logó) sem helyezhet el a hirdetésben. Üzemeltető hirdetésekhez feltöltött képekre elhelyezheti a Racing Bazár logóját, illetve arra vízjelet is tehet.

4. elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám), szállítás és átvételi mód megadása

Tilos a vásárlók félrevezetése, és így tilos valótlan személyes átvételi pontokat megjelölni a hirdetésben! Személyes átvételi pontnak minősül magánszemélyek esetében az a helyszín, ahol a hirdetett termék fellelhető (pl.: lakóhely, műhely, stb.). Vállalkozások, kereskedők esetében személyes átvételnek telephelyet vagy székhelyet lehetséges feltüntetni, mint személyes átvétel helyét. Üzemeltetőnek joga van a személyes átvételek ellenőrzésére, a vásárlók érdekeinek védelmében! Nem megfelelő személyes átvételi pont megjelölése a hirdetés törlését eredményezi.

5. Hirdetés előnézetének megtekintése, a hirdetés feladása jelen Ászf elfogadását követően a "Tovább" gomb megnyomásával.

A Hirdetők csak egyetlen fiókkal rendelkezhetnek, feltéve, hogy az Üzemeltető és a Hirdető között egyedi megállapodások ettől eltérően nem rendelkezik. Ha egy felhasználó bizonyíthatóan csalást követ el (például több email címmel is megpróbál regisztrálni; ingyenesen napi 14-nél több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el,stb.) akkor Üzemeltető felszólítja szabályellenes cselekvése befejezésére, amit ha Hirdető 8 napon belül nem fejez be, akkor adott fiókot az Üzemeltető törölheti.

Amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken az Üzemeltető írásos beleegyezése nélkül a Honlap konkurensét vagy az Üzemeltető üzleti érdekeit egyéb módon sértő hirdetést jelenít meg, az Üzemeltető jogosult a hirdetés eltávolítására a Hirdető előzetes értesítése nélkül.

Az Üzemeltető nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan Hirdetéseket, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket, vagy szolgáltatást az Üzemeltető támogatja.

4. Előfizetés Partnercsomagra

A regisztráció után a Hirdető ingyenes csomagba kerül, így maximum 14 darab termékhirdetést adhat fel hetente, illetve egyszerre 50 darab aktív hirdetése lehet a Honlapon. Ha Hirdető ennél több hirdetést szeretne feladni, vagy további előnyökben részesülne, akkor a Honlapon kialakított Partnercsomagok egyikére való előfizetés után tudja megtenni.

A Partnercsomagok a „Szolgáltatásaink/Áraink” menüpontban érhetőek el. A kiválasztott Partnercsomag részletei alatt található „Erre váltok” gombra kattintva megjelenő oldalon válik elérhetővé, hogy mennyit szükséges fizetni az adott hónap hátralévő részére, valamint azt követően a teljes hónapokra. A díjat a Hirdető az oldalon jelölt fizetési módokat használva egyenlítheti ki, melyek a következők:

 • banki átutalás
 • bankkártyás fizetés
 • Paypal
 • csekk befizetés

A fizetési feltételekről itt olvashat bővebben.

A fizetési mód, illetve a számlázási adatok megadását követően, a „Tovább a Megrendelés áttekintéséhez” gombra kattintva ellenőrizhető a rendelés, majd jelen Ászf elfogadását követően, a „Megrendelés beküldése, fizetési információk megtekintése” gombra kattintva válik véglegessé a megrendelés, és jelenik meg a választott fizetési mód szerinti fizetési információ.

Sikeres fizetést követően a számla emailben kerül továbbításra a regisztrációkor megadott e-mail címre, illetve letölteni is bármikor le lehet a Vezérlőpult/Számláim menüpont alatt. A számlamegtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése, illetve a számla kinyomtatása a Hirdető feladata.

A Hirdető kérheti papír alapú számla kiállítását is, mely kiküldési költségeit Üzemeltető magára vállalja. Papír alapú számla igénylésekor Hirdetőnek a számla kiállításához és kiküldéséhez szükséges információkat Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani a Honlapon írt módom.

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

Amennyiben az előfizetés lejár, a rendszer a Honlapon jelzi, és újabb előfizetés szükséges, vagy a Hirdető átkerül az ingyenes csomagba.

A Hirdető által megfizetett díjat az Üzemeltető nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Racing Bazárnak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

5. Futár rendelés

Amennyiben a Hirdető csomagot kíván feladni, lehetőséget biztosítunk Futár partnerünk közreműködésével, hogy kedvező áron futár szolgáltatás igénybevételére. Futár megrendelésére a Honlap jobb felső sarkában található „Futár rendelés” gombra kattintva van lehetőség, az ott található feladói, címzetti, valamint a csomagra vonatkozó adatok kitöltését követően. Jelen Ászf rendelkezésein elfogadását követően, a „Feltételeket elfogadom és megrendelem a futárt” gombra kattintva adható le a rendelés. A rendelés beérkezéséről egy válaszlevelet kap a Hirdető a megadott e-mail címre a küldeményt azonosító fuvarlevélszámmal. A küldeményeket a futárszolgálat kizárólag kartondobozban, belső áruvédelemmel ellátott csomagolásban veszi át, csomagolóanyagot magának a feladó Hirdetőnek kell biztosítani. A küldemény tartalmának jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, olyan biztonságos csomagolást kell alkalmazni, mely a belső tartalmat megvédi. A feladó Hirdetőnek úgy kell lezárnia küldeményét, hogy a burkolat megsértése nélkül a tartalmához ne lehessen hozzáférni.
Amennyiben a Hirdető munkanapokon 18.00 óráig leadja rendelését, a futárszolgálat munkatársa a megrendelést követő munkanapon veszi fel, a honlapon megadott címen, és az azt követő munkanapon kerül kiszállításra az ország egész területén.
Minden megrendelés fuvardíját a küldemény megrendelője, feladója fizeti készpénzben a küldemény feladásakor, vagy bankkártyával a megrendelés elküldése után. A feladó a fizetésről elektronikus számlát kap a megadott email címére. Az elektronikus küldeményeket kísérő okmányok visszajuttatásáról, amennyiben szükséges, címzettnek kell gondoskodnia.
Csak a díjszabásban foglalt súlykategóriákba eső küldemények kiszolgáltatása vehető igénybe a Honlapon. Ettől eltérő esetben a futár partnerrel, a PPS futárral szükséges felvenni a kapcsolatot.

A küldemény értékbiztosítását 10.000 Ft értékhatárig a szállítási költség tartalmazza, e felett opcionálisan választható.

Utánvétkezelés: kiszolgáltatáskor a futárszolgálat beszedi az általad megadott áruutánvét összegét, és a megadott bankszámlára átutalja a kiszolgáltatást követő 5-8 munkanapon belül. (Az utalásokat a közbeeső ünnepnapok befolyásolhatják).

Egyszeri sikertelen kézbesítést követően a futár újra megpróbálja küldeményedet díjmenetesen kiszállítani.
Egy egybefüggő csomag súlya nem haladhatja meg az 40 kg-ot!

Jelenleg hatályos jogszabály által, és a PPS Kft. Általános Szerződési Feltételei szerint tiltott anyagot vagy tárgyat nem tartalmazhat küldeményed.

Az árufuvarozásból kizárt, vagy feltételekhez kötött szállítású anyagokat, tárgyakat a www.ppsfutar.hu honlapon tekintheted meg az 1. számú mellékletben.

Amennyiben a Racing Bazár rendszerében rögzített súly (vagy méretek alapján számított súly) a küldemény felvételekor a valóságtól több mint 20%-al eltér, úgy a küldeményfelvétel elutasításának jogát a futár fenntartja!

Ilyen esetben két megoldás marad:

 • a meghiúsult kiszállás díját, mely 1920 Ft, meg kell fizetni!
 • a magasabb súly fuvarköltségéről készpénzes számlát állít ki a futár, amely adminisztrációs különdíja 500 Ft a fuvardíjon felül

A Vevő (csomag címzettje) az átvételi elismervény aláírásával igazolja, hogy a küldeményt sértetlenül átvette, ezért a PPS Futár utólagos reklamációt nem fogad el.

6. Adatbeviteli hibák javítása

Hirdető a Partnercsomagra történő előfizetés után a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a saját fiókjában (Vezérlőpult/Adataim).

Adatbeviteli hibának minősül például a rendelési adatok elírása stb.

Amennyiben a Hirdető véglegesítette előfizetését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell az előfizetés törlését. A hibás előfizetés törlését az előfizetéskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Felhazsnáló az Üzemeltető felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó előfizetés újra leadható.

7. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A 4. pont szerinti előfizetés távóllévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8. Felelősség

Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a honlapon közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Üzemeltető a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Üzemeltető felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más Üzemeltető által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. Az Üzemeltetőnek fel nem róható, illetve más Üzemeltető közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért az Üzemeltetőt nem terheli felelősség.

Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve az Üzemeltető egyéb weboldalain a Hirdető által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért, illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. Az Üzemeltető kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a Honlapon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
Továbbá Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. Az Üzemeltetőt minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Hirdetők közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Hirdető mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, hirdetésért, ideértve a tartalom, hirdetés által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Honlapon Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetés jogsértő, és erről az Üzemeltető bármilyen módon tudomást szerez, úgy az Üzemeltető a jogsértő tartalmat eltávolíthatja a Honlapról.

A Hirdető által a Honlapra feltöltött tartalmat, hirdetést Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja. Ha egy tartalom, hirdetés az Üzemeltető megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az Üzemeltető, választása szerint a hirdetést a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.

Amennyiben a Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Hirdető az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja.

Hirdető köteles a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartani, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sérthet.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. Az Üzemeltető ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljeskörűen köteles helytállni az Üzemeltetővel szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben az Üzemeltetővel szemben érvényesít.

Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét az Üzemeltető határozza meg. Más Hirdetés vagy display szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

Hirdető tudomásul veszi, hogy nem folytathat olyan tevékenységet, amely az Üzemeltető bevételeinek csökkenését célozza vagy eredményezheti - így különösen nem reklámozhat vagy végezhez a hirdetési díjak kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást (pl. hirdetést közvetít).

A Hirdető tudomásul veszi, hogy az egyéb Hirdetők által a Honlapon megadott email címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, az Üzemeltető üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. Az Üzemeltető üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az email cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér. Az Üzemeltető jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

9. A Hirdetőt megillető elállási és szavatossági jogok

9.1. Elállási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

Hirdető a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Üzemeltető 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető felmondási nyilatkozat mintát is. A Hirdető határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát az Üzemeltető részére.

Hirdetőt terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Üzemeltető e-mailben haladéktalanul visszaigazolja Vásárló felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Hirdető az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltetőnek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Üzemeltető a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A szolgáltatástól való elállás esetén Hirdetőnek figyelembe kell vennie, hogy Üzemeltető csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Hirdető még nem vett igénybe. A felhasználást az Üzemeltető minden esetben egyedileg állapítja meg.

9.2. Szavatossági jogok

9.2.1. Kellékszavatosság

Hirdető az Üzemeltető hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved, így különösen, ha a szolgáltatás vagy a Honlap az Üzemeltető oldaláról elérhetetlen) az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Hirdető az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatásnyújtás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Hirdető érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Hirdető – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Hirdető által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Hirdető nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Üzemeltető költségére Hirdető is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Hirdető a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

A Hirdető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Üzemeltetővel.

A Hirdető közvetlenül az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltetőtől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben az Üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Hirdetőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Hirdető köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Hirdető a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az Üzemeltetővel a megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. Az Üzemeltető panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A minőségi panaszok minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Üzemeltető a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Hirdető a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Hirdetőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Üzemeltető az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Hirdetőt.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Üzemeltető és a magánszemély Hirdető között esetlegesen fennálló jogvita az Üzemeltetővel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére,

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507‐154
Fax száma: (72) 507‐152
Elnök: Dr. Bodnár József
E‐mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács‐Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501‐525, (76) 501‐500
Fax száma: (76) 501‐538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E‐mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324‐976, 446‐354, 451‐775
Fax száma: (66) 324‐976
Elnök: Dr. Bagdi László
E‐mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501‐091, 501‐870
Fax száma: (46) 501‐099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E‐mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488‐2131
Fax száma: (1) 488‐2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E‐mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8‐12.
Telefonszáma: (62) 554‐250/118 mellék
Fax száma: (62) 426‐149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E‐mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4‐6.
Telefonszáma: (22) 510‐310
Fax száma: (22) 510‐312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E‐mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr‐Moson‐Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520‐202; 520‐217
Fax száma: (96) 520‐218
Elnök: Horváth László
E‐mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú‐Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500‐735
Fax száma: (52) 500‐720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E‐mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416‐660/105 mellék
Fax száma: (36) 323‐615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E‐mail cím: hkik@hkik.hu

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510‐610
Fax száma: (56) 370‐005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E‐mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom‐Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36.
Telefonszáma: (34) 513‐010
Fax száma: (34) 316‐259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E‐mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520‐860
Fax száma: (32) 520‐862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E‐mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6‐8.
Telefonszáma: (1)‐474‐7921
Fax száma: (1)‐474‐7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E‐mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501‐000
Fax száma: (82) 501‐046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E‐mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311‐544, (42) 420‐180
Fax száma: (42) 420‐180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E‐mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23‐25.
Telefonszáma: (74) 411‐661
Fax száma: (74) 411‐456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E‐mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312‐356
Fax száma: (94) 316‐936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E‐mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429‐008
Fax száma: (88) 412‐150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E‐mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550‐514
Fax száma: (92) 550‐525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E‐mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 • Online vitarendezés
  Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

11. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő előzetes tájékoztatás mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

12. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Üzemeltető a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak. A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Hirdetőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 11. 25.